XXXII Young European Radio Astronomer's Conference

City: 
Granada
Date: 
17/09/2000 to 20/09/2000
XXXII Young European Radio Astronomer's Conference